Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Bình ổn giá SGK
 • Bình ổn giá SGK tỉnh Đồng Nai năm 2016 Bình ổn giá SGK tỉnh Đồng Nai năm 2016 Cập nhật: 15-05-2016 03:05

  Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2016" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai bắt đầu thực hiện từ ngày 15/5/2016 đến ngày 30/11/2016. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. Hân hạnh được phục vụ.

 • Đồng Nai: Triển khai sớm việc bán sách giáo khoa bình ổn giá Đồng Nai: Triển khai sớm việc bán sách giáo khoa bình ổn giá Cập nhật: 29-05-2013 08:05

  Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đồng Nai vừa tổ chức phổ biến việc bán bình ổn giá sách giáo khoa (SGK) đến phòng Giáo dục - Đào tạo các địa phương và các nhà sách bán SGK bình ổn giá trong toàn tỉnh.

   
 • Giá SGK bình ổn giá 2013 phê duyệt của Sở Tài chính Giá SGK bình ổn giá 2013 phê duyệt của Sở Tài chính Cập nhật: 29-05-2013 04:05

  Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Sở Tài chính ban hàng công văn số 1723/STC-GCS về việc phê duyệt giá bán bình ổn giá SGK năm 2013.

 • Giá bán SGK THPT bình ổn giá năm 2013 (duyệt STC) Giá bán SGK THPT bình ổn giá năm 2013 (duyệt STC) Cập nhật: 21-05-2013 09:05

  Chương trình Bình ổn giá SGK 2013 áp dụng từ ngày 01/5/2013 đến 30/11/2013 tại các thư viện trường học trong toàn tỉnh và tại các địa điểm bán SGK bình ổn giá của Công ty tại các huyện/ thị xã/ thành phố.

 • Giá bán SGK tiểu học và THCS bình ổn giá năm 2013 (duyệt STC) Giá bán SGK tiểu học và THCS bình ổn giá năm 2013 (duyệt STC) Cập nhật: 21-05-2013 09:05

  Chương trình Bình ổn giá SGK 2013 áp dụng từ ngày 01/5/2013 đến 30/11/2013 tại các thư viện trường học trong toàn tỉnh và tại các địa điểm bán SGK bình ổn giá của Công ty tại các huyện/ thị xã/ thành phố.

 • Các địa điểm Bình ổn giá SGK 2013 trong tỉnh Đồng Nai Các địa điểm Bình ổn giá SGK 2013 trong tỉnh Đồng Nai Cập nhật: 09-03-2013 08:03

  Hiện tại, Công ty có Nhà sách giáo dục,  các Trạm, Chi nhánh Phát hành sách thiết bị và các Đại lí‎ sách của Công ty trên địa bàn toàn tỉnh, bán lẻ Sách giáo dục và các mặt hàng tham gia bình ổn giá như đã đăng ký (sách giáo khoa, tập) tại các địa điểm thuộc tỉnh Đồng Nai như sau:

 • Bình ổn giá SGK năm 2013 giảm 10% từ 01/5/2013 Bình ổn giá SGK năm 2013 giảm 10% từ 01/5/2013 Cập nhật: 09-03-2013 08:03

  Thực hiện chương trình Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2013. Theo đó, kể từ 01/5/2013 đến 30/11/2013, học sinh trong toàn tỉnh Đồng Nai mua SGK chỉ cần đăng kí và nhận sách tại thư viện trường học được giảm giá 10% trên giá bìa. Hoặc tới các địa điểm bán hàng Bình ổn giá của Công ty tại tất cả các huyện, tx, thành phố.

Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị