Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ nh 2013-2014

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH

VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐỒNG NAI

–––––––––––

Số: 27 /STB

 

V/v  triển khai tặng SGK cho học sinh

con TBLS năm học 2013-2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––

Đồng Nai, ngày  08  tháng  5 năm 2013

 

 

Kính gửi:

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

 

- Được sự đồng ý của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai;

Tiếp tục thực hiện chủ trương tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh liệt sĩ năm học 2013-2014. Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông trong tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện tặng SGK như sau:

1. Đối tượng:

-         Học sinh là con thương binh, liệt sĩ (với học sinh là con thương binh liệt sĩ ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc ít người được thụ hưởng chương trình ngân sách quốc gia: 135, 186,…, học sinh đã được tặng SGK năm học trước nhưng lưu ban không thuộc diện tặng sách năm học 2013 – 2014).

-         Mỗi học sinh thuộc diện trên được tặng 01 bộ SGK sử dụng cho năm học 2013-2014, không bao gồm sách bài tập, vở bài tập, sách giáo dục An ninh quốc phòng; Riêng môn ngoại ngữ (THCS, THPT), Công nghệ (lớp 9) chỉ tặng 1 cuốn trong bộ sách.

-         Kinh phí thực hiện do Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tài trợ.

2. Tổ chức thực hiện:

-         Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT tuyên truyền phổ biến để học sinh con thương binh, liệt sĩ biết để chủ động trong việc chuẩn bị SGK cho năm học mới 2013-2014.

Hồ sơ bao gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh (không cần công chứng).

+ Bản sao thẻ thương binh hoặc bản sao thẻ liệt sĩ (có công chứng).

-         Các đơn vị tập hợp danh sách học sinh con thương binh, liệt sĩ  gửi danh sách kèm hồ sơ về Công ty chậm nhất 01 tháng 7 năm 2013.

 Lưu ý: 

Đối với trường tiểu học: Học sinh lớp 5 lên lớp 6 thuộc đối tượng đã nhận SGK năm học 2012-2013 sẽ nhận bộ SGK lớp 6 năm học 2013-2014 tại trường Tiểu học cũ.

Đối với trường THCS: Học sinh lớp 9 lên lớp 10 thuộc đối tượng đã nhận SGK năm học 2012-2013 sẽ nhận bộ SGK lớp 10 năm học 2013-2014 tại trường THCS cũ.

Đề nghị các trường THPT, các Phòng GD&ĐT và các Trung tâm GDTX phối hợp với Công ty để gửi hồ sơ, nhận SGK đến các trường học để tặng học sinh trước khi khai giảng năm học mới 2013-2014.

Đây là một việc làm ‎ý nghĩa cần có sự chuẩn bị chu đáo, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDTX phối hợp với Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai để xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức lễ tặng SGK cho học sinh, mời đại diện chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh, các cơ quan thông tấn, báo chí dự lễ và đưa tin. Kết quả công việc gửi báo cáo về cho Công ty chậm nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2013.

 

Giám đốc Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai cũng đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT vận động học sinh con thương binh liệt sĩ đã được tặng SGK năm học 2012-2013 quyên góp, tặng lại bộ SGK này cho thư viện để bổ sung vào tủ SGK dùng chung của trường để các em học sinh nghèo mượn sử dụng cho năm học tiếp theo.

            Đề nghị lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm GDTX quan tâm, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung như đã nêu trên./.

 

Nơi nhận:

-     Như trên: Để thực hiện;

-     UBND tỉnh, BGĐ SGDĐT: để báo cáo;

-     Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

(đã kí và đóng dấu)

 

 

 

                     Ngô Phước Đức

 

 

Thông tin hoạt động
Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Chương trình "Bình ổn giá SGK năm 2016" Cập nhật: (15-5-2016)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2016" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2016 đến ngày 30/11/2016. 

Liên kết
các đơn vị