Nội thất trường học
Ghế có bàn viết Ghế có bàn viết
Tên sản phẩm: Ghế có bàn viết
Gía bán: CALL VNĐ
Bục phát biểu Bục phát biểu
Tên sản phẩm: Bục phát biểu
Gía bán: CALL VNĐ
Bục tượng bác Bục tượng bác
Tên sản phẩm: Bục tượng bác
Gía bán: CALL VNĐ
Tủ sắt 8 khoang Tủ sắt 8 khoang
Tên sản phẩm: Tủ sắt 8 khoang
Gía bán: CALL VNĐ
Tủ sắt 6 khoang Tủ sắt 6 khoang
Tên sản phẩm: Tủ sắt 6 khoang
Gía bán: CALL VNĐ
Tủ sắt 2 cửa mở Tủ sắt 2 cửa mở
Tên sản phẩm: Tủ sắt 2 cửa mở
Gía bán: CALL VNĐ
Tủ thiết bị Tủ thiết bị
Tên sản phẩm: Tủ thiết bị
Gía bán: CALL VNĐ
Bảng từ có chân Bảng từ có chân
Tên sản phẩm: Bảng từ có chân
Gía bán: CALL VNĐ
Bảng chống lóa Bảng chống lóa
Tên sản phẩm: Bảng chống lóa
Gía bán: CALL VNĐ
Tủ phích TV 16 hộc Tủ phích TV 16 hộc
Tên sản phẩm: Tủ phích TV 16 hộc
Gía bán: CALL VNĐ
Kệ treo kính lùa Kệ treo kính lùa
Tên sản phẩm: Kệ treo kính lùa
Gía bán: CALL VNĐ
Tủ phòng bộ môn Tủ phòng bộ môn
Tên sản phẩm: Tủ phòng bộ môn
Gía bán: CALL VNĐ
Thông tin hoạt động
Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Chương trình "Bình ổn giá SGK năm 2016" Cập nhật: (15-5-2016)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2016" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2016 đến ngày 30/11/2016. 

Liên kết
các đơn vị