Bộ SGK - SBT lớp 7 (năm 2016)
Bộ SGK - SBT lớp 7 (năm 2016)
Giá: 272,500 VNĐ

 

  STT     TÊN SÁCH    GIÁ BÌA   GIÁ BÁN BÌNH ỔN GIẢM 10% 
  SÁCH LỚP  7 272,500 245,250
  SÁCH GIÁO KHOA 133,100 119,790
1 NGỮ VĂN 7/1 9,800 8,820
2 NGỮ VĂN 7/2 7,800 7,020
3 LỊCH SỬ 7 9,600 8,640
4 ĐỊA LÍ 7 14,000 12,600
5 SINH HỌC 7 14,900 13,410
6 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 3,400 3,060
7 ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 7 11,600 10,440
8 TOÁN 7/1 7,200 6,480
9 TOÁN 7/2 5,000 4,500
10 CÔNG NGHỆ 7 (NÔNG NGHIỆP) 11,800 10,620
11 VẬT LÍ 7 5,500 4,950
12 TIẾNG ANH 7 13,900 12,510
13 TIN HỌC THCS Q2 18,600 16,740
  SÁCH BÀI TẬP 139,400 125,460
1 BÀI TẬP TOÁN 7/1 12,600 11,340
2 BÀI TẬP TOÁN 7/2 8,000 7,200
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 7 6,100 5,490
4 BÀI TẬP NGỮ VĂN 7/1 10,200 9,180
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 7/2 8,500 7,650
6 BÀI TẬP TIẾNG ANH 7 10,500 9,450
7 BÀI TẬP MỸ THUẬT 7 6,400 5,760
8 BÀI TẬP ÂM NHẠC 7 5,600 5,040
9 BÀI TẬP LỊCH SỬ 7 9,600 8,640
10 BÀI TẬP GDCD 7 6,500 5,850
11 BÀI TẬP SINH HỌC 7 8,900 8,010
12 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 7 9,600 8,640
13 BT TIN HỌC THCS Q2 18,200 16,380
14 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 18,700 16,830

 

Sản Phẩm Cùng Danh Mục
    Bộ SGK - SBT lớp 8 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 8 (năm 2016)
    Bộ SGK - SBT lớp 6 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 6 (năm 2016)
    Bộ SGK - SBT lớp 9 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 9 (năm 2016)
Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị