Bộ SGK - SBT lớp 9 (năm 2016)
Bộ SGK - SBT lớp 9 (năm 2016)
Giá: 302,400 VNĐ

 

  STT     TÊN SÁCH    GIÁ BÌA   GIÁ BÁN BÌNH ỔN GIẢM 10% 
  SÁCH LỚP  9 302,400 272,160
  SÁCH GIÁO KHOA 140,000 126,000
1 NGỮ VĂN 9/1 11,100 9,990
2 NGỮ VĂN 9/2 10,000 9,000
3 LỊCH SỬ 9 11,000 9,900
4 ĐỊA LÍ 9 11,500 10,350
5 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 3,700 3,330
6 VẬT LÍ 9 9,900 8,910
7 HÓA HỌC 9 12,600 11,340
8 TOÁN 9 /1 6,500 5,850
9 TOÁN 9/2 6,900 6,210
10 SINH HỌC 9 14,200 12,780
11 ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 9 8,800 7,920
12 TIẾNG ANH 9 8,300 7,470
13 TIN HỌC THCS Q4 25,500 22,950
  MÔN CÔNG NGHỆ (TRƯỜNG CHỌN
1 TRONG CAC QUYỂN SAU ĐỂ DẠY NÊN HS MUA RIÊNG KHÔNG TÍNH TRONG BỘ SGK LỚP  9)
   
14A CÔNG NGHỆ 9 - NẤU ĂN 6,000 5,400
14B CÔNG NGHỆ 9 - TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 5,400 4,860
14C CÔNG NGHỆ 9 - CẮT MAY 4,800 4,320
14D CÔNG NGHỆ 9 : LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
TRONG NHÀ
4,400 3,960
14E CÔNG NGHỆ 9 : SỬA CHỮA XE ĐẠP 3,300 2,970
  SÁCH BÀI TẬP 162,400 146,160
1 BÀI TẬP TOÁN 9/1 13,900 12,510
2 BÀI TẬP TOÁN 9/2 13,300 11,970
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 9 8,200 7,380
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 9 11,000 9,900
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 9/1 9,600 8,640
6 BÀI TẬP NGỮ VĂN 9/2 8,700 7,830
7 BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 9,600 8,640
8 BÀI TẬP MỸ THUẬT 9 4,500 4,050
9 BÀI TẬP ÂM NHẠC 9 4,500 4,050
10 BÀI TẬP LỊCH SỬ 9 10,200 9,180
11 BÀI TẬP GDCD 9 6,500 5,850
12 BÀI TẬP SINH HỌC 9 9,600 8,640
13 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 9 8,600 7,740
14 BT TIN HỌC THCS Q4 15,000 13,500
15 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 18,700 16,830
16 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG 10,500 9,450

 

Sản Phẩm Cùng Danh Mục
    Bộ SGK - SBT lớp 8 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 8 (năm 2016)
    Bộ SGK - SBT lớp 6 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 6 (năm 2016)
    Bộ SGK - SBT lớp 7 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 7 (năm 2016)
Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị