Bộ SGK - SBT lớp 5 (năm 2016)
Bộ SGK - SBT lớp 5 (năm 2016)
Giá: 192,000 VNĐ

 

  STT     TÊN SÁCH    GIÁ BÌA   GIÁ BÁN BÌNH ỔN GIẢM 10% 
  SÁCH LỚP 5 192,000 172,800
  SÁCH GIÁO KHOA 78,300 70,470
1 TIẾNG VIỆT 5/1 13,000 11,700
2 TIẾNG VIỆT 5/2 12,700 11,430
3 TOÁN 5 10,700 9,630
4 KHOA HỌC 5 11,000 9,900
5 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 10,000 9,000
6 ÂM NHẠC 5 4,000 3,600
7 MĨ THUẬT 5 8,200 7,380
8 ĐẠO ĐỨC 5 3,800 3,420
9 KĨ THUẬT 5 4,900 4,410
  SÁCH VỞ BÀI TẬP 113,700 102,330
1 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5/1 9,600 8,640
2 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5/2 8,200 7,380
3 VỞ BÀI TẬP TOÁN 5/1 8,200 7,380
4 VỞ BÀI TẬP TOÁN 5/2 9,600 8,640
5 VỞ BÀI TẬP KHOA HỌC 5 8,000 7,200
6 VỞ BÀI TẬP LỊCH SỬ  5 4,500 4,050
7 VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 5 4,000 3,600
8 VỞ TẬP VẼ 5 6,700 6,030
9 BÀI TẬP TOÁN 5 10,800 9,720
10 THỰC HÀNH KỸ THUẬT 5 4,800 4,320
11 VỞ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 5 4,500 4,050
12 LUYỆN VIẾT CHỮ 5 3,800 3,420
13 TRUYỆN ĐỌC 5 31,000 27,900

 

Sản Phẩm Cùng Danh Mục
  Bộ SGK - SBT lớp 4 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 4 (năm 2016)
  Bộ SGK - SBT lớp 1 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 1 (năm 2016)
  Bộ SGK - SBT lớp 2 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 2 (năm 2016)
  Bộ SGK - SBT lớp 3 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 3 (năm 2016)
  Sách tiếng anh 3 (học sinh) Sách tiếng anh 3 (học sinh)
  SGK Toán từ lớp 3 đến lớp 12 song ngữ Việt - Anh SGK Toán từ lớp 3 đến lớp 12 song ngữ Việt - Anh
Thông tin hoạt động
Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Chương trình "Bình ổn giá SGK năm 2016" Cập nhật: (15-5-2016)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2016" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2016 đến ngày 30/11/2016. 

Liên kết
các đơn vị