SGK Toán từ lớp 3 đến lớp 12 song ngữ Việt - Anh
SGK Toán từ lớp 3 đến lớp 12 song ngữ Việt - Anh
Giá: 0 VNĐ

Thực hiện công văn số 2674/SGDĐT-GDTrH ngày 17/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai phát hành bộ "Sách giáo khoa Toán song ngữ Việt - Anh", xin trân trọng giới thiệu đến Quý Phòng và Quý trường.

 

STT

Tên sách

Giá bìa

Số lượng

Thời gian

 phát hành

Ghi chú

1

Toán 3(Song ngữ Việt-Anh)

42.000

 

10/2014

 

2

Toán 4(Song ngữ Việt-Anh)

42.000

 

10/2014

 

3

Toán 5(Song ngữ Việt-Anh)

42.000

 

10/2014

 

4

Toán 6/1(Song ngữ Việt-Anh)

30.000

 

10/2014

 

5

Toán 6/2(Song ngữ Việt-Anh)

23.000

 

12/2014

 

6

Toán 7/1(Song ngữ Việt-Anh)

34.000

 

10/2014

 

7

Toán 7/2(Song ngữ Việt-Anh)

22.000

 

12/2014

 

8

Toán 8/1(Song ngữ Việt-Anh)

32.000

 

10/2014

 

9

Toán 8/2(Song ngữ Việt-Anh)

32.000

 

12/2014

 

10

Toán 9/1(Song ngữ Việt-Anh)

30.000

 

10/2014

 

11

Toán 9/2(Song ngữ Việt-Anh)

32.000

 

12/2014

 

12

Đại số 10(Song ngữ Việt-Anh)

41.000

 

04/2015

 

13

Hình 10(Song ngữ Việt-Anh)

25.000

 

04/2015

 

14

Đại số & G.tích 11(Song ngữ Việt-Anh)

45.000

 

04/2015

 

15

Hình học 11(Song ngữ Việt-Anh)

32.000

 

04/2015

 

16

Giải tích 12(Song ngữ Việt-Anh)

38.000

 

04/2015

 

17

Hình học 12(Song ngữ Việt-Anh)

27.000

 

04/2015

 


Trân trọng giới thiệu.

Ghi chú: Các trường đăng ký mua xin liên hệ: Phòng Kinh doanh Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai - Điện thoại: 061.3840606 - 061.2221127 ( Mr Đông: 0985.734.854 )./.

Sản Phẩm Cùng Danh Mục
  Bộ SGK - SBT lớp 4 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 4 (năm 2016)
  Bộ SGK - SBT lớp 5 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 5 (năm 2016)
  Bộ SGK - SBT lớp 1 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 1 (năm 2016)
  Bộ SGK - SBT lớp 2 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 2 (năm 2016)
  Bộ SGK - SBT lớp 3 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 3 (năm 2016)
  Sách tiếng anh 3 (học sinh) Sách tiếng anh 3 (học sinh)
Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị