Bộ SGK - SBT lớp 11 (năm 2016)
Bộ SGK - SBT lớp 11 (năm 2016)
Giá: 255,900 VNĐ

 

  STT     TÊN SÁCH    GIÁ BÌA   GIÁ BÁN BÌNH ỔN GIẢM 10% 
SÁCH LỚP 11 CHUẨN 255,900 230,310
  SGK 11 CHUẨN 144,000 129,600
1 ĐẠI SỐ 11 9,300 8,370
2 HÌNH HỌC 11 6,900 6,210
3 VẬT LÍ 11 13,500 12,150
4 HÓA HỌC 11 16,200 14,580
5 SINH HỌC 11 13,800 12,420
6 CÔNG NGHỆ 11 12,300 11,070
7 NGỮ VĂN 11/1 10,300 9,270
8 NGỮ VĂN 11/2 6,700 6,030
9 LỊCH SỬ 11 9,400 8,460
10 ĐỊA LÍ 11 8,900 8,010
11 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 5,900 5,310
12 TIN HỌC 11 7,200 6,480
13 TIẾNG ANH 11 14,100 12,690
14 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 11 9,500 8,550
  SBT 11 CHUẨN 111,900 100,710
1 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 11 15,800 14,220
2 BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 14,000 12,600
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 11 12,300 11,070
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 11 13,300 11,970
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 11/1 9,800 8,820
6 BÀI TẬP NGỮ VĂN 11/2 8,400 7,560
7 BÀI TẬP TIN HỌC 11 8,200 7,380
8 BÀI TẬP TIẾNG ANH 11 7,800 7,020
9 BÀI TẬP SINH HỌC 11 6,500 5,850
10 BÀI TẬP LỊCH SỬ 11 9,300 8,370
11 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11 6,500 5,850

 

Sản Phẩm Cùng Danh Mục
    Bộ SGK - SBT lớp 10 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 10 (năm 2016)
    Bộ SGK - SBT lớp 12 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 12 (năm 2016)
    Sách, vở học tập, phòng chống tham nhũng môn GDCD 10,11,12 Sách, vở học tập, phòng chống tham nhũng môn GDCD 10,11,12
Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị