Bộ SGK - SBT lớp 12 (năm 2016)
Bộ SGK - SBT lớp 12 (năm 2016)
Giá: 273,400 VNĐ

 

  STT     TÊN SÁCH    GIÁ BÌA   GIÁ BÁN BÌNH ỔN GIẢM 10% 
SÁCH LỚP 12 CHUẨN 273,400 246,060
  SGK 12 CHUẨN 153,500 138,150
1 ĐẠI SỐ 12 7,800 7,020
2 HÌNH HỌC 12 5,900 5,310
3 VẬT LÍ 12 13,400 12,060
4 HÓA HỌC 12 15,200 13,680
5 SINH HỌC 12 16,000 14,400
6 CÔNG NGHỆ 12 9,200 8,280
7 NGỮ VĂN 12/1 10,600 9,540
8 NGỮ VĂN 12/2 10,200 9,180
9 LỊCH SỬ 12 12,800 11,520
10 ĐỊA LÍ 12 14,800 13,320
11 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 6,000 5,400
12 TIN HỌC 12 6,800 6,120
13 TIẾNG ANH 12 14,500 13,050
14 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 12 10,300 9,270
  SBT 12 CHUẨN 119,900 107,910
1 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 12 15,800 14,220
2 BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 11,600 10,440
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 12 13,500 12,150
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 12 13,700 12,330
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 12/1 9,600 8,640
6 BÀI TẬP NGỮ VĂN 12/2 8,600 7,740
7 BÀI TẬP TIN HỌC 12 8,200 7,380
8 BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 8,400 7,560
9 BÀI TẬP SINH HỌC 12 10,700 9,630
10 BÀI TẬP LỊCH SỬ 12 9,800 8,820
11 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 12 10,000 9,000

 

Sản Phẩm Cùng Danh Mục
    Bộ SGK - SBT lớp 11 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 11 (năm 2016)
    Bộ SGK - SBT lớp 10 (năm 2016) Bộ SGK - SBT lớp 10 (năm 2016)
    Sách, vở học tập, phòng chống tham nhũng môn GDCD 10,11,12 Sách, vở học tập, phòng chống tham nhũng môn GDCD 10,11,12
Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị