Thiết bị dạy học phổ thông
Lực kế bóp tay Lực kế bóp tay
Tên sản phẩm: Lực kế bóp tay
Gía bán: 135,000 VNĐ
Toán giáo viên lớp 5 Toán giáo viên lớp 5
Tên sản phẩm: Toán giáo viên lớp 5
Gía bán: CALL VNĐ
Con học giỏi Con học giỏi
Tên sản phẩm: Con học giỏi
Gía bán: 350,000 VNĐ
Đàn organ Casio 810in Đàn organ Casio 810in
Tên sản phẩm: Đàn organ Casio 810in
Gía bán: CALL VNĐ
Nam châm treo tranh Nam châm treo tranh
Tên sản phẩm: Nam châm treo tranh
Gía bán: CALL VNĐ
Eke nhựa Eke nhựa
Tên sản phẩm: Eke nhựa
Gía bán: CALL VNĐ
Thước 1m nhôm Thước 1m nhôm
Tên sản phẩm: Thước 1m nhôm
Gía bán: CALL VNĐ
Compa nhôm Compa nhôm
Tên sản phẩm: Compa nhôm
Gía bán: CALL VNĐ
Quả địa cầu Quả địa cầu
Tên sản phẩm: Quả địa cầu
Gía bán: CALL VNĐ
Nẹp treo tranh Nẹp treo tranh
Tên sản phẩm: Nẹp treo tranh
Gía bán: CALL VNĐ
Giá vẽ hai mặt Giá vẽ hai mặt
Tên sản phẩm: Giá vẽ hai mặt
Gía bán: CALL VNĐ
Đầu DVD Đầu DVD
Tên sản phẩm: Đầu DVD
Gía bán: CALL VNĐ
Radio Catsette Radio Catsette
Tên sản phẩm: Radio Catsette
Gía bán: CALL VNĐ
Thông tin hoạt động
Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Chương trình "Bình ổn giá SGK năm 2016" Cập nhật: (15-5-2016)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2016" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2016 đến ngày 30/11/2016. 

Liên kết
các đơn vị