Thiết bị dạy nghề
Thông tin hoạt động
Chương trình giảm giá đặc biệt phục vụ tổng kết năm học 2015-2016 Cập nhật: (23-4-2016)

Để phục vụ Tổng kết năm học 2015-2016 tại các trường, Công ty CP sách và TBTH Đồng Nai tổ chức chương trình giảm giá đặc biệt SGK và Tập vở, giảm từ 10% đến 15%

Hội sách tỉnh Đồng Nai năm 2016 Cập nhật: (22-4-2016)

Kể từ năm 2014, Việt Nam sẽ lấy ngày 21/4 là Ngày sách Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Ngày sách Việt Nam được người dân trong cả nước tổ chức với ý nghĩa khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; từ đó, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Cập nhật: (31-3-2016)

Ngày 28/3/2016 tại Hội trường, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai năm 2016 đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị triển khai công tác thư viện nh 2015-2016 khối THPT tỉnh Đồng Nai Cập nhật: (18-9-2015)

Hội nghị triển khai công tác thư viện trường học khối THPT tỉnh Đồng Nai năm học 2015-2016 do Sở GD&ĐT phối hợp Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai tổ chức tại trường THPT Trấn Biên ngày 18/9/2015.

Liên kết
các đơn vị