Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai (donastb) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Đại hội có sự hiện diện của ông Chu Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (sonadezi), bà Huỳnh Lệ Giang – TUV - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,  cùng toàn thể Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty.

 

Ông Ngô Phước Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã báo cáo đại hội về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2012 cũng như Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Tiếp đó, bà Trần Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng đã trình bày báo cáo tài chính kiểm toán 2012. Ông Nguyễn Văn Nhiên - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2012. Các báo cáo đã được 100% các cổ đông biểu quyết thông qua.

Nhìn chung, trong năm 2012, mặc dù môi trường kinh doanh chưa thuận lợi nhưng dưới sự chỉ đạo và điều hành của hội đồng quản trị, ban điều hành và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, hoạt động kinh doanh của Công ty đã vượt qua khó khăn, năm 2012 các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành và vượt, đảm bảo các lợi ích của cổ đông.

Các Bài Viết Khác
Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị