Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Văn bản công ty
 • CV 27/STB ngày 8/5/2013 V/v "Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2013-2014" CV 27/STB ngày 8/5/2013 V/v Cập nhật: 16-05-2013 07:05

  Tiếp tục thực hiện chủ trương tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh liệt sĩ năm học 2013-2014. Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông trong tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện tặng SGK như sau

 • Bảng giá SGK Bình ổn giá 2012 (duyệt giá STC) Bảng giá SGK Bình ổn giá 2012 (duyệt giá STC) Cập nhật: 09-03-2013 07:03

  Bảng giá SGK Bình ổn giá 2012 (duyệt giá STC)
  BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA BÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN GIÁ (giá đã được Sở Tài chính phê duyệt tại CV số 983/STC-GCS ngày 13/4/2012)

 • CV Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ năm học 2012-2013 CV Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ năm học 2012-2013 Cập nhật: 09-03-2013 07:03

  Tiếp tục thực hiện chủ trương tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh liệt sĩ năm học 2012-2013. Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông trong tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện tặng SGK như sau:

 • CV 19/STB ngày 02/5/2013 V/v "Giới thiệu bộ sách ôn tập hè" CV 19/STB ngày 02/5/2013 V/v Cập nhật: 09-03-2013 07:03

  Bộ sách “Ôn tập hè dùng cho học sinh Tiểu học” gồm 3 môn chính là Toán, Tiếng Việt (Ngữ văn), Tiếng Anh được gói gọn duy nhất trong một quyển theo từng lớp do tập thể tác giả là các thầy, cô giáo có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tham gia biên soạn. Nội dung bộ sách giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học trong năm học vừa qua, từ đó tạo nền tảng để tiếp nhận một cách dễ dàng kiến thức cho năm học mới.

 • CV 20/STB ngày 02/5/2012 V/v "Phối hợp thực hiện chương trình Bình ổn giá SGK năm học 2012-2013" CV 20/STB ngày 02/5/2012 V/v Cập nhật: 09-03-2013 07:03

   Thực hiện công văn số 2068/UBND–KT ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc tham gia bình ổn giá SGK năm học 2012-2013. Thực hiện công văn số 593/SGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về triển khai bình ổn giá SGK năm học mới 2012-2013.

Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị