Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Văn bản Sở Giáo Dục
 • CV1976 cHấn chỉnh sách giả, sách in lậu trong nhà trường CV1976 cHấn chỉnh sách giả, sách in lậu trong nhà trường Cập nhật: 12-09-2013 07:09

  Vào thời điểm đầu năm học 2013- 2014 dư luận xã hội đã rất bức xúc trước tình trạng phổ biến tràn lan sách giả, sách in lậu các loại sách giáo khoa tiếng Anh trên thị trường và trong trường học. Chất lượng kém về nội dung và hình thức của các sách giả, sách in lậu không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dạy và học trong nhà trường mà còn là biểu hiện rõ rệt sự vi phạm Luật Bản quyền và Luật Xuất bản Việt Nam

 • CV1785 /KH-SGDĐT - Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ, GVTV giỏi NH 2013-2014 CV1785 /KH-SGDĐT - Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ, GVTV giỏi NH 2013-2014 Cập nhật: 27-08-2013 08:08

  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và công văn số 3499/BGDĐT-VP ngày 24/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi toàn quốc lần thứ IV; công văn số 1270/NXB-GDVN ngày 07/8/2013 của Nhà Xuất bản Giáo dục về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi toàn quốc lần thứ IV; Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia Hội thi như sau:

 • CV Số 1072 ngày 30/5/2013 V/v "công khai minh bạch giá sách giáo khoa năm học mới 2013-2014" CV Số 1072 ngày 30/5/2013 V/v Cập nhật: 09-06-2013 03:06

  Ngày 30/5/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành CV Số 1072 ngày 30/5/2013 V/v công khai minh bạch giá sách giáo khoa năm học mới 2013-2014 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • CV số 1138 ngày 6/6/2013 V/v "Tổ chức hội thi GVTV giỏi các cấp NH 2013-2014" CV số 1138 ngày 6/6/2013 V/v Cập nhật: 09-06-2013 10:06

  Ngày 06/6/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1138/ SGDĐT - KHTC về việc Tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi các cấp năm 2013 - 2014

 • QĐ 383 ngày 22/5/2013 V/v "Kiểm tra TV 01 PGD Biên Hòa" QĐ 383 ngày 22/5/2013 V/v Cập nhật: 09-03-2013 07:03

  Nay thành lập Đoàn kiểm tra công nhận thư viện các trường học thuộc Phòng GDĐT thành phố Biên Hòa Đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ/BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm các Ông (Bà) có tên sau...

Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị